Få besøg af de frivillige fra Bedste i Børnehuset

Vuggestuer og børnehaver kan få besøg af bedste i Børnehusets frivillige. For at sikre optimale rammer for både frivillige og pædagoger indgår vi først en samarbejdsaftale, hvor vi sammen definerer opgaver og forventninger og finder frem til de frivillige, der passer bedst til det enkelte børnehus.

Se et eksempel på rammeaftale mellem Bedste i Børnehuset og et børnehus.

Vores rolle

Det er vigtigt at huske, at de frivillige fra Bedste i Børnehuset ikke indgår som en del af den daglige pasning, men bidrager med en ekstra dimension i form af meningsfulde generationsmøder for både børn og seniorer. De aktiviteter som de frivillige laver med børnene er på forhånd klart definerede og foregår inden for et aftalt tidsrum. Et projekt kan fx være at bygge en landsby i papmache, som de frivillige hjælper børnene med hver onsdag fra kl. 10-12.

I kender børnene bedst

Aktiviteterne foregår som hovedregel med én frivillig til en gruppe på max fem børn. Det er op til pædagogerne at vurdere hvilke børn, der vil have mest gavn af at være med i aktivitetsgrupperne – er der fx børn, som ikke har kontakt til deres bedsteforældre eller børn, der har brug for mere opmærksomhed, eller er der bestemte aktiviteter, som nogle af børnene vil have ekstra meget gavn af?

Samarbejdet med de frivillige

Inden I får en frivillig ud i jeres børnehus er det værd at overveje følgende spørgsmål:

  • Hvilken værdi ser I at de frivillige kan give jeres hus?
  • Hvad er en frivillig opgave og hvad er ikke en frivillig opgave hos jer?
  • Hvordan vil I introducere de frivillige til huset, børnene, personalet og forældrene?
  • Hvordan vil I følge op og løbende planlægge samarbejdet med de frivillige?

Kontakt os

Hvis jeres børnehus er interesseret i at få regelmæssige besøg af en frivillig fra Bedste i Børnehuset, så send en mail til bedsteiboernehuset@gmail.com eller ring til formand eller næstformand.