Alle Referater er nu under “OM OS” !

Referater og materialer vedr. generalforsamlinger og netværksmøder er opdaterede. Se under “OM OS – REFERATER”.