Større redigering gennemført

Diverse tekstændringer.

“OM OS” menupunkt er nedlagt. Teksten er nu under “Velkommen”.

Underpunkterne “Aktiviteter med børnene” og “Mød de frivillige” er nedlagt.