Få besøg af de frivillige fra Bedste i Børnehuset

Vuggestuer og børnehaver i Lyngby Taarbæk kommune kan få besøg af en frivillig fra Bedste i Børnehuset.

For at sikre optimale rammer for både de frivillige og pædagoger skabes der kontakt via formanden for foreningen, som koordinerer den frivilliges og Børnehusets ønsker, så det passer med begges ønsker.

Er der enighed mellem den frivillige og Børnehuset skal der indgås en skriftlig aftale med foreningen, og der skal indhentes børneattest, efter gældende regler om kontakt med børn og unge. Link indsættes?

Se et eksempel på rammeaftale mellem Bedste i Børnehuset og et børnehus.

Den frivilliges rolle

Det er vigtigt at huske, at de frivillige fra Bedste i Børnehuset ikke indgår som en del af den daglige pasning.

De aktiviteter, som de frivillige laver med børnene, er på forhånd klart definerede og foregår inden for et aftalt tidsrum. En måde at skabe relationer mellem generationerne kan være højtlæsning, hjælp med puzzlespil, være med til brætspil, være med på tur og andre ting der kan glæde børn og voksne.

Samarbejdet med de frivillige i Børnehuset

Inden I får en frivillig ud i jeres børnehus, vil I få besøg af den frivillige og formanden for foreningen for at afstemme forventningerne mellem børnehuset og den frivillige. Der kan være spørgsmål som:

  • Hvilken værdi ser I at de frivillige kan give jeres hus?
  • Hvad er en frivilliges opgave, og hvad er ikke en frivilliges opgave hos jer?
  • Hvordan vil I introducere de frivillige til jeres børnehus, børnene, personalet og forældrene?
  • Hvordan vil I følge op og løbende planlægge samarbejdet med de frivillige?

Hvis jeres børnehus er interesseret i at få tilknyttet en frivillig fra Bedste i Børnehuset, så send en mail til bedsteiboernehuset@gmail.com eller ring til formand eller næstformand.

Kontakt os

Har du lyst til at være frivillig i Bedste i Børnehuset eller er I et Børnehus, som gerne vil have en frivillig Bedste, så send en mail til bedsteiboernehuset@gmail.com eller ring til formand eller næstformand.